Stipendium Husovy nadace

Kategorie:

Popis

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

Další informace

Místo

celá ČR/online

Pro koho

student VŠ

Typ aktivity

Stipendium