Sdružení D – program Na cestě

Kategorie:

Popis

Práci s ohroženými dětmi se věnujeme už od roku 2013. Naše působení v programu Na cestě je dvojího druhu. Děti pod naším vedením jednak procházejí strukturovaným skupinovým programem. Ten bývá zaměřený na prevenci a posilování kompetencí k osamostatnění, zvládání těžkých životních situací prostřednictvím nácviků a prožitkových aktivit ve skupině, která se setkává většinou o víkendu, cca 7x v průběhu roku, v rozsahu 3 hodin.

Největší díl práce s klienty se však odehrává v rámci vrstevnického provázení zaměřeného na vytvoření vztahu mezi proškoleným dobrovolníkem a klientem, o délce půl roku až dva roky. Dvojice se potkává jednou týdně na 2-3 hodiny a věnuje se aktivitám, na kterých se klient s dobrovolníkem vzájemně domluví a které často odrážejí také nejrůznější aktuální potřeby klienta. Tento vztah pomáhá klientům přebírat pozitivní návyky, dává jim možnost sdílet s někým společné zážitky, získat od něj podporu nebo mu může pomoci zorientovat se v těžkých životních situacích. Program vrstevnického provázení je akreditovanou dobrovolnickou službou Ministerstva vnitra ČR podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb.

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:

Do programu jsou zapojeny děti a dospívající ve věku 10-18 let, kteří jsou zároveň:

 • v péči dětských domovů
 • v náhradní rodinné péči
 • v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 • v péči pedagogicko-psychologických poraden
 • v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • v péči školních psychologů

 

DOBROVOLNÍK V PROGRAMU NA CESTĚ:

Našimi dobrovolníky jsou převážně studenti SŠ a VŠ, ve věku 17-26 let.

Co dobrovolníkům nabízíme:

 • přímou práci s klientem
 • metodické vedení vztahu
 • bezplatný přípravný výcvik dobrovolníků
 • pravidelné intervize a individuální rozhovory
 • osobnostní růst a sebereflexi
 • vzdělávání v rámci dobrovolnického týmu
 • potvrzení o dobrovolnictví
 • drobnou finanční odměnu za administrativní činnosti

 

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?

 • Na e-mail nemecekjan@sdruzenid.cz zaslat životopis s kontakty na vás a motivační dopis (max. 1 A4) na téma Proč se chci stát dobrovolníkem v programu Na cestě.
 • Projít vstupním pohovorem.
 • Úspěšně absolvovat přípravný výcvik dobrovolníků.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího programu Jana Němečka +420 736 424 457, nemecekjan@sdruzenid.cz

Další informace

Místo

Olomoucký kraj

Pro koho

student SŠ, student VŠ

Typ aktivity

Dobrovolnictví, Osobní rozvoj