Medzinárodné študentské psychologické dni

Kategorie:

Popis

Medzinárodné študentské psychologické dni sú určené pre študentov bakalárskych a magisterských študijných odborov psychológie v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky. Účastníkmi študentskej vedeckej konferencie sú študenti, ktorí úspešne obhájili svoje odborné práce na študentských vedeckých konferenciách v rámci svojich materských katedier.

Študenti, ktorí budú nominovaní kontaktnými osobami z jednotlivých katedier psychológie alebo psychologického pracoviska z ČR a SR, budú mať príležitosť prezentovať výsledky svojej odbornej teoretickej a empirickej práce, ktorú pod vedením svojich konzultantov realizovali v priebehu svojho štúdia v tejto neľahkej situácii.

Študenti budú mať možnosť súťažiť o najlepšiu odbornú prácu, ale aj vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti v rámci, veríme, že plodných diskusných sekcií. V neposlednom rade môžu získať aj zaujímavé ceny.

Medzinárodné študentské psychologické dni sa uskutočnia v dvoch sekciách, a to v bakalárskej a magisterskej sekcii.

Další informace

Místo

celá ČR/online, Zahraničí

Pro koho

student VŠ

Typ aktivity

Soutěž

Obor

Psychologie