Dobrovolnické centrum BONUM

Kategorie:

Popis

Dobrovolnické centrum koordinuje práci dobrovolníků ve městě Písek a jeho okolí. Jeho úkolem je přijímat dobrovolníky s jakýmkoliv zaměřením a vymezením činnosti, vysílat je k cílovým klientům a organizacím a pořádat dobrovolné akce v oblastech, ve kterých se dobrovolníci mohou uplatnit (osvěta a vzdělávání, kultura, volný čas, životní prostředí, aj.)
Dobrovolnické centrum staví svou činnost na nabídce ze strany dobrovolníků. Uchopuje jejich nápady, schopnosti, dovednosti a směřuje je tam, kde najdou upotřebení. Zajišťuje dobrovolníkům zázemí, pojištění dobrovolné pomoci, školení a supervizi dotýkající se oblastí jejich činnosti. Dobrovolnické centrum zjišťuje potřeby organizací v oblasti dobrovolné pomoci a zabývá se osvětou dobrovolné pomoci.

Další informace

Místo

Jihočeský kraj

Pro koho

student SŠ, student VŠ

Typ aktivity

Dobrovolnictví