Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu

Publikoval budaktivni v

Cena Vévody z Edinburghu (neboli DOFE) je vzdělávací program pro mladé lidi.

V tomto článku popíši své zkušenosti a co vše si v DofE můžeš vyzkoušet.


V DOFE jde o to, že se člověk rozvíjí v tom, co ho baví. Ať už to je něco, s čím má zkušenosti a chce se v tom posunout dál. Nebo to může být úplně něco nového, co ho už dlouho láká a zatím se neodhodlal začít. Jsou tři úrovně – bronz, stříbro a zlato. Rozdíl je v délce, po kterou se účastníci věnují zvolené činnosti a také se podle úrovně odvíjí délka expedice.

Každý účastník si stanoví svůj vlastní cíl ve třech oblastech. Dobrovolnictví, talent a sport. Pak je i čtvrtá oblast a tou je expedici, což je skupinová aktivita. Expedice probíhá tak, že skupinka Dofáků (někdy jsou zapojení kvůli počtu i kamarádi Dofáků, kteří třeba zatím ani DofE neplní) se vydává do nějaké oblasti (ať už v Česku nebo v zahraničí) a plní zvolený účel. Účelem může být třeba zmapování stavu zřícenin, vytváření herbáře, zkoumání kvality vody v lokalitě, sbírání odpadků a mnoho dalšího. Skupinka, kterou jsem na expedici školila posledně, například vytvářela komiks momentek z expedice.

Cenu samozřejmě lidé plní proto, že jsou motivování svého cíle dosáhnout. Ale DofE ještě snahu podpoří certifikátem a odznakem, který předávají patroni na ceremoniích. Na ty jsou účastníci zvání po dokončení zvolené úrovně.

DofE nabízí i řadu dalších možností zapojení. Absolventi programu mohou prezentovat své zkušenosti s DofE na besedách na základních, středních a vysokých školách. Jako ambasadorka nejraději vyprávím o zážitcích z expedic a také o tom, jak mi DofE pomohlo se rozvíjet a vystupovat z komfortní zóny.

Další možností je pomáhat na ceremoniích, ať už třeba jako moderátor nebo pomáhat s předáváním odznaků. Dále můžete absolvovat základní školení a stát se vedoucím ve svém místním centru a vést své vlastní Dofáky nebo projít expedičním školením a školit či hodnotit skupiny Dofáků v rámci expedic. Poslední z příležitostí je stát se školitelem základního nebo expedičního školení.

Mě nejvíce baví školit a hodnotit expedice, líbí se mi možnost se znovu podívat do přírody s batohem a poznat další kousek naší republiky.

Pro absolventy ceny funguje DOFE Klub, který jsem pomáhala v roce 2018 znovuzakládát, organizujeme pravidelně různé akce a právě také informuje o všech možnostech zapojení.

Info o DOFE najdeš na jejich webovkách a samozřejmě i v naší databázi.

Web má také náš absolventský klub – DOFE Klub.

Jak se můžeš zapojit:

  • zapojit se jako účastník do programu a plnit jednu z úrovní
  • pomáhat na ceremoniích a dalších akcích DOFE
  • stát se členem DOFE Klubu a účastnit se akcí, které pořádá
  • stát se vedoucím účastníků
  • školit a hodnotit expedice
  • stát se školitelem pro expediční školení
Kategorie: Aktivity