Grant Husovy nadace

Kategorie:

Popis

Nadace podpoří vypracování odborné eseje v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Komu je program určen

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Další informace

Místo

celá ČR/online

Pro koho

student VŠ

Typ aktivity

Stipendium